فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار سلول انفرادی
سلول انفرادی

معمایی, دلهره آور

اتاق فرار سلول انفرادی
اتاق فرار سوخانوفکا
سوخانوفکا

معمایی, وحشت

اتاق فرار سوخانوفکا
اتاق فرار سریال شکارچی ۱ (گاوداری)
سریال شکارچی ۱ (گاوداری)

وحشت

اتاق فرار سریال شکارچی ۱ (گاوداری)
اتاق فرار وردیج
وردیج

معمایی, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار وردیج
اتاق فرار شواز
شواز

وحشت, دلهره آور, وهم آلود

اتاق فرار شواز
اتاق فرار مرگ خوار
مرگ خوار

وحشت, رازآلود, وهم آلود

اتاق فرار مرگ خوار
اتاق فرار اشمول
اشمول

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار اشمول
اتاق فرار گردانه مرگ
گردانه مرگ

معمایی, وحشت

اتاق فرار گردانه مرگ
اتاق فرار وارونگی
وارونگی

وحشت

اتاق فرار وارونگی
اتاق فرار سردخانه
سردخانه

وحشت

اتاق فرار سردخانه
اتاق فرار Blow Your Candles
Blow Your Candles

جنایی, کارآگاهی

اتاق فرار Blow Your Candles
اتاق فرار کلیسای باناک
کلیسای باناک

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار کلیسای باناک
اتاق فرار مونالیزا
مونالیزا

کارآگاهی, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار مونالیزا
اتاق فرار حلقه
حلقه

وحشت

اتاق فرار حلقه
اتاق فرار بلک فون
بلک فون

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار بلک فون
اتاق فرار کابوس در خیابان الم
کابوس در خیابان الم

وحشت

اتاق فرار کابوس در خیابان الم
اتاق فرار کلبه
کلبه

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار کلبه
اتاق فرار رویای مرده
رویای مرده

تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار رویای مرده
اتاق فرار 125
125

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار 125
اتاق فرار کارناوال مرگ
کارناوال مرگ

معمایی, مهیج

اتاق فرار کارناوال مرگ
اتاق فرار فریداکالو
فریداکالو

فانتزی, دلهره آور

اتاق فرار فریداکالو
اتاق فرار نفوذ شیطان
نفوذ شیطان

وحشت, تئاتر, دلهره آور

اتاق فرار نفوذ شیطان
اتاق فرار تیمارستان خصوصی
تیمارستان خصوصی

وحشت, وهم آلود, تئاتر

اتاق فرار تیمارستان خصوصی
اتاق فرار خونسرد
خونسرد

جنایی, دلهره آور, وحشت

اتاق فرار خونسرد
اتاق فرار آخر الزمان
آخر الزمان

وحشت, دلهره آور, وهم آلود

اتاق فرار آخر الزمان
اتاق فرار دلیل
دلیل

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار دلیل
اتاق فرار سریال شکارچی ۲ (کلانتر)
سریال شکارچی ۲ (کلانتر)

وحشت

اتاق فرار سریال شکارچی ۲ (کلانتر)
اتاق فرار راز مش قدرت
راز مش قدرت

ماجراجویی, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار راز مش قدرت
اتاق فرار هلاکستان
هلاکستان

مهیج, وحشت

اتاق فرار هلاکستان
اتاق فرار باغ جنون
باغ جنون

وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار باغ جنون
اتاق فرار بدقدم
بدقدم

وحشت, مهیج, تئاتر

اتاق فرار بدقدم
اتاق فرار مونیخ
مونیخ

مهیج, وحشت, اکشن

اتاق فرار مونیخ
اتاق فرار کالبد شکافی
کالبد شکافی

وحشت

اتاق فرار کالبد شکافی
اتاق فرار روستای نفرین شده
روستای نفرین شده

وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار روستای نفرین شده
اتاق فرار سنگ روح (نامتعارف)
سنگ روح (نامتعارف)

وحشت, اکشن, مهیج

اتاق فرار سنگ روح (نامتعارف)
اتاق فرار چشم روشنی
چشم روشنی

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار چشم روشنی
اتاق فرار ویزارد(جادوگر)
ویزارد(جادوگر)

مهیج, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ویزارد(جادوگر)
اتاق فرار خانه نفرین شده
خانه نفرین شده

وحشت

اتاق فرار خانه نفرین شده
اتاق فرار سعالی
سعالی

وحشت

اتاق فرار سعالی
اتاق فرار مدخل دهر
مدخل دهر

وحشت

اتاق فرار مدخل دهر
اتاق فرار کینه2
کینه2

دلهره آور, وحشت, تئاتر

اتاق فرار کینه2
اتاق فرار MadLover عاشق دیوانه
MadLover عاشق دیوانه

درام, دلهره آور

اتاق فرار MadLover عاشق دیوانه
اتاق فرار خون بس
خون بس

وحشت

اتاق فرار خون بس
اتاق فرار طمع
طمع

مهیج, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار طمع
اتاق فرار جوغن
جوغن

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار جوغن
اتاق فرار شبی که ماه کامل شد
شبی که ماه کامل شد

وحشت, دلهره آور, تئاتر

اتاق فرار شبی که ماه کامل شد
اتاق فرار گمشده
گمشده

وحشت, درام, تئاتر تعاملی

اتاق فرار گمشده
اتاق فرار نخلستان
نخلستان

وحشت, درام

اتاق فرار نخلستان