فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار عملیات سری
عملیات سری

اکشن

اتاق فرار عملیات سری
اتاق فرار شکنجه
شکنجه

معمایی

اتاق فرار شکنجه
اتاق فرار IT
IT

وحشت

اتاق فرار IT
اتاق فرار ماه شوم
ماه شوم

وحشت

اتاق فرار ماه شوم
اتاق فرار گاوبازی در میدان مین
گاوبازی در میدان مین

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار گاوبازی در میدان مین
اتاق فرار (سجین 2 (تلقین
(سجین 2 (تلقین

وحشت, درام, دلهره آور

اتاق فرار (سجین 2 (تلقین
اتاق فرار توقیفگاه
توقیفگاه

تئاتر تعاملی, وحشت, معمایی

اتاق فرار توقیفگاه
اتاق فرار کهزاد
کهزاد

وحشت, تئاتر تعاملی, درام

اتاق فرار کهزاد
اتاق فرار واگن شماره 9
واگن شماره 9

وحشت

اتاق فرار واگن شماره 9
اتاق فرار آوانگارد
آوانگارد

وحشت

اتاق فرار آوانگارد
اتاق فرار گمشده
گمشده

وحشت

اتاق فرار گمشده
اتاق فرار آخرین تماس
آخرین تماس

وحشت

اتاق فرار آخرین تماس
اتاق فرار زار
زار

وحشت

اتاق فرار زار
اتاق فرار مسلخ
مسلخ

وحشت

اتاق فرار مسلخ
اتاق فرار مسلخ 2
مسلخ 2

وحشت

اتاق فرار مسلخ 2
اتاق فرار طلسم
طلسم

وحشت

اتاق فرار طلسم
اتاق فرار گرمابه خان
گرمابه خان

مهیج, دلهره آور

اتاق فرار گرمابه خان
اتاق فرار آل
آل

وحشت

اتاق فرار آل
اتاق فرار آمازون
آمازون

معمایی

اتاق فرار آمازون
اتاق فرار طلسم سیاه
طلسم سیاه

وحشت

اتاق فرار طلسم سیاه
اتاق فرار سرقت از بانک
سرقت از بانک

ماجراجویی, معمایی

اتاق فرار سرقت از بانک
اتاق فرار فرار از مدرسه
فرار از مدرسه

فانتزی, کارآگاهی

اتاق فرار فرار از مدرسه
اتاق فرار سفر به ماه
سفر به ماه

ماجراجویی, معمایی

اتاق فرار سفر به ماه
اتاق فرار گروگان
گروگان

مهیج, دلهره آور, معمایی

اتاق فرار گروگان
اتاق فرار ارواح سرگردان
ارواح سرگردان

وحشت

اتاق فرار ارواح سرگردان
اتاق فرار بازگشت
بازگشت

وحشت

اتاق فرار بازگشت
اتاق فرار سافاری مرگ
سافاری مرگ

وحشت, مهیج

اتاق فرار سافاری مرگ
اتاق فرار پارتی
پارتی

وحشت

اتاق فرار پارتی
اتاق فرار تقدیر
تقدیر

مهیج, تخیلی, دلهره آور

اتاق فرار تقدیر
اتاق فرار مسافر روانی
مسافر روانی

تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار مسافر روانی
اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده
گنجینه سرزمین گمشده

اکشن, تاریخی, مهیج

اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده
اتاق فرار پلیر
پلیر

وحشت, مهیج, تخیلی

اتاق فرار پلیر
اتاق فرار درویش
درویش

معمایی, تاریخی, وحشت

اتاق فرار درویش
اتاق فرار دورگا
دورگا

درام, مهیج, تاریخی

اتاق فرار دورگا
اتاق فرار هیاهو
هیاهو

رازآلود, دلهره آور, تخیلی

اتاق فرار هیاهو
اتاق فرار تالاب ارواح
تالاب ارواح

رازآلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار تالاب ارواح
اتاق فرار اعتماد
اعتماد

جنایی, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار اعتماد
اتاق فرار ماه رو
ماه رو

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ماه رو
اتاق فرار دخمه شیطان
دخمه شیطان

وحشت, دلهره آور, وهم آلود

اتاق فرار دخمه شیطان
اتاق فرار آوای خونین
آوای خونین

وحشت, معمایی, درام

اتاق فرار آوای خونین
اتاق فرار باغ متروکه
باغ متروکه

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار باغ متروکه
اتاق فرار هاست
هاست

وحشت, وهم آلود

اتاق فرار هاست
اتاق فرار چهارخان
چهارخان

دلهره آور, وحشت, تئاتر

اتاق فرار چهارخان
اتاق فرار پیانیست
پیانیست

وحشت, دلهره آور, تئاتر

اتاق فرار پیانیست
اتاق فرار نفیر
نفیر

وحشت, وهم آلود, معمایی

اتاق فرار نفیر
اتاق فرار صحرا
صحرا

تئاتر تعاملی, وحشت, وهم آلود

اتاق فرار صحرا
اتاق فرار شوک
شوک

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار شوک
اتاق فرار گلیچ
گلیچ

وحشت, تخیلی, مهیج

اتاق فرار گلیچ