فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار رزیدنت اویل زیرو
رزیدنت اویل زیرو

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار رزیدنت اویل زیرو
اتاق فرار خونخوار
خونخوار

وحشت, رازآلود, دلهره آور

اتاق فرار خونخوار
اتاق فرار مولوخ
مولوخ

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار مولوخ
اتاق فرار کفن
کفن

وحشت

اتاق فرار کفن
اتاق فرار والهالا
والهالا

تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج

اتاق فرار والهالا
اتاق فرار خون بها
خون بها

وحشت

اتاق فرار خون بها
اتاق فرار راوی
راوی

وحشت, درام, تئاتر تعاملی

اتاق فرار راوی
اتاق فرار بافومت
بافومت

وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار بافومت
اتاق فرار نفرین یک عشق
نفرین یک عشق

وحشت, تئاتر تعاملی, درام

اتاق فرار نفرین یک عشق
اتاق فرار بابایاگا
بابایاگا

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار بابایاگا
اتاق فرار روانکاو تاریکی
روانکاو تاریکی

وحشت

اتاق فرار روانکاو تاریکی
اتاق فرار جوهنا
جوهنا

وحشت, تئاتر تعاملی, ماجراجویی

اتاق فرار جوهنا
اتاق فرار فریب
فریب

وحشت, معمایی

اتاق فرار فریب
اتاق فرار لایزال
لایزال

وحشت

اتاق فرار لایزال
اتاق فرار تولد
تولد

تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار تولد
اتاق فرار قلعه مردگان
قلعه مردگان

وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار قلعه مردگان
اتاق فرار جهود
جهود

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار جهود
اتاق فرار سوبیبور (SOBIBOR)
سوبیبور (SOBIBOR)

اکشن, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار سوبیبور (SOBIBOR)
اتاق فرار خانه آدام تروگود
خانه آدام تروگود

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار خانه آدام تروگود
اتاق فرار اختلال
اختلال

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار اختلال
اتاق فرار جن
جن

وحشت, دلهره آور, رازآلود

اتاق فرار جن
اتاق فرار روز مرگت مبارک
روز مرگت مبارک

وحشت

اتاق فرار روز مرگت مبارک
اتاق فرار والاک
والاک

وحشت

اتاق فرار والاک
اتاق فرار پوست
پوست

ماجراجویی, دلهره آور, وحشت

اتاق فرار پوست
اتاق فرار لیندا
لیندا

وحشت

اتاق فرار لیندا
اتاق فرار تا سپیده دم
تا سپیده دم

وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار تا سپیده دم
اتاق فرار کابالا
کابالا

وحشت, اکشن, تئاتر تعاملی

اتاق فرار کابالا
اتاق فرار جزیره گنج
جزیره گنج

ماجراجویی, معمایی

اتاق فرار جزیره گنج
اتاق فرار طغیان (مستاجر ۲)
طغیان (مستاجر ۲)

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار طغیان (مستاجر ۲)
اتاق فرار سنگتاب (خانه اجاره ای)
سنگتاب (خانه اجاره ای)

وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار سنگتاب (خانه اجاره ای)
اتاق فرار شیوع ناشناخته
شیوع ناشناخته

وحشت, مهیج, اکشن

اتاق فرار شیوع ناشناخته
اتاق فرار شب شیطانی
شب شیطانی

وحشت, وهم آلود, دلهره آور

اتاق فرار شب شیطانی
اتاق فرار نایب شیطان
نایب شیطان

وحشت, دلهره آور, وهم آلود

اتاق فرار نایب شیطان
اتاق فرار ارواح
ارواح

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار ارواح
اتاق فرار کافه متروکه
کافه متروکه

وحشت

اتاق فرار کافه متروکه
اتاق فرار آپارتمان 312
آپارتمان 312

وحشت

اتاق فرار آپارتمان 312
اتاق فرار اتفاق ( اشطباح )
اتفاق ( اشطباح )

تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار اتفاق ( اشطباح )
اتاق فرار ایلیگال
ایلیگال

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ایلیگال
اتاق فرار ساختمان قرمز
ساختمان قرمز

مهیج, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار ساختمان قرمز
اتاق فرار مهاجران
مهاجران

فانتزی, تخیلی, وهم آلود

اتاق فرار مهاجران
اتاق فرار بی استخوان
بی استخوان

وحشت, وهم آلود, دلهره آور

اتاق فرار بی استخوان
اتاق فرار ایستگاه اخر
ایستگاه اخر

وحشت, تخیلی

اتاق فرار ایستگاه اخر
اتاق فرار بازگشت آنابل به خانه
بازگشت آنابل به خانه

وحشت

اتاق فرار بازگشت آنابل به خانه
اتاق فرار پنیک (PANIC)
پنیک (PANIC)

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار پنیک (PANIC)
اتاق فرار سایکوتیک
سایکوتیک

وحشت, مهیج, رازآلود

اتاق فرار سایکوتیک
اتاق فرار اِما emma
اِما emma

وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود

اتاق فرار اِما emma
اتاق فرار تاج و تخت
تاج و تخت

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار تاج و تخت
اتاق فرار نفرین جن
نفرین جن

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار نفرین جن