فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار نفرین
نفرین

وحشت

اتاق فرار نفرین
اتاق فرار سرقت از بانک
سرقت از بانک

معمایی

اتاق فرار سرقت از بانک
اتاق فرار جراح دیوانه
جراح دیوانه

وحشت

اتاق فرار جراح دیوانه
اتاق فرار شرلوک
شرلوک

کارآگاهی

اتاق فرار شرلوک
اتاق فرار ال موت
ال موت

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار ال موت
اتاق فرار مهمانپذیر
مهمانپذیر

وحشت

اتاق فرار مهمانپذیر
اتاق فرار هیمیا
هیمیا

وحشت

اتاق فرار هیمیا
اتاق فرار وهم
وهم

وحشت

اتاق فرار وهم
اتاق فرار خانه او
خانه او

وحشت

اتاق فرار خانه او
اتاق فرار گروگان
گروگان

اکشن, معمایی

اتاق فرار گروگان
اتاق فرار قتل مرموز
قتل مرموز

ماجراجویی

اتاق فرار قتل مرموز
اتاق فرار جوکر
جوکر

مهیج

اتاق فرار جوکر
اتاق فرار کد داوینچی
کد داوینچی

ماجراجویی

اتاق فرار کد داوینچی
اتاق فرار کما
کما

وحشت

اتاق فرار کما
اتاق فرار چرنوبیل
چرنوبیل

مهیج

اتاق فرار چرنوبیل
اتاق فرار مایا
مایا

تاریخی

اتاق فرار مایا
اتاق فرار تیمارستان
تیمارستان

مهیج, وحشت

اتاق فرار تیمارستان
اتاق فرار پنهان
پنهان

وحشت, دلهره آور, وهم آلود

اتاق فرار پنهان
اتاق فرار طلسم نحس
طلسم نحس

وحشت, رازآلود, معمایی

اتاق فرار طلسم نحس
اتاق فرار کینه
کینه

وحشت, معمایی, وهم آلود

اتاق فرار کینه
اتاق فرار کلبه وحشت
کلبه وحشت

وحشت

اتاق فرار کلبه وحشت
اتاق فرار شب پنجه
شب پنجه

تئاتر تعاملی, دلهره آور, وحشت

اتاق فرار شب پنجه
اتاق فرار خانه امن موساد
خانه امن موساد

وحشت, درام, دلهره آور

اتاق فرار خانه امن موساد
اتاق فرار ریمایند
ریمایند

دلهره آور, وحشت, تخیلی

اتاق فرار ریمایند
اتاق فرار گنجینه ارواح
گنجینه ارواح

وحشت

اتاق فرار گنجینه ارواح
اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)
فرار از زندان (مشهد)

اکشن, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)
اتاق فرار ناتمام
ناتمام

وحشت

اتاق فرار ناتمام