فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار بازی مرکب
بازی مرکب

مهیج, ماجراجویی

اتاق فرار بازی مرکب
اتاق فرار اسرین
اسرین

وحشت

اتاق فرار اسرین
اتاق فرار شکنجه
شکنجه

وحشت

اتاق فرار شکنجه
اتاق فرار برگن
برگن

درام, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار برگن
اتاق فرار نفرین
نفرین

وحشت

اتاق فرار نفرین
اتاق فرار بازی مرگ
بازی مرگ

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار بازی مرگ
اتاق فرار بایوهازارد
بایوهازارد

وحشت

اتاق فرار بایوهازارد
اتاق فرار توطئه آمیز
توطئه آمیز

وحشت

اتاق فرار توطئه آمیز
اتاق فرار جرات
جرات

وحشت

اتاق فرار جرات
اتاق فرار بی چهره
بی چهره

وحشت, ماجراجویی, دلهره آور

اتاق فرار بی چهره
اتاق فرار اهل هوا
اهل هوا

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار اهل هوا
اتاق فرار اشباح سرگردان
اشباح سرگردان

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار اشباح سرگردان
اتاق فرار تلافی
تلافی

وحشت, دلهره آور, رازآلود

اتاق فرار تلافی
اتاق فرار اژدهای سرخ
اژدهای سرخ

ماجراجویی, مهیج, جنایی

اتاق فرار اژدهای سرخ
اتاق فرار راهبه
راهبه

وحشت

اتاق فرار راهبه
اتاق فرار مخفیگاه
مخفیگاه

وحشت

اتاق فرار مخفیگاه
اتاق فرار گنجینه
گنجینه

وحشت

اتاق فرار گنجینه
اتاق فرار کنستانتین
کنستانتین

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار کنستانتین
اتاق فرار ماما
ماما

وحشت, معمایی, وهم آلود

اتاق فرار ماما
اتاق فرار لیندا ۲
لیندا ۲

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار لیندا ۲
اتاق فرار گماشته
گماشته

تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار گماشته
اتاق فرار طعمه شیطان
طعمه شیطان

وحشت, دلهره آور, تئاتر

اتاق فرار طعمه شیطان
اتاق فرار سیهفام
سیهفام

دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار سیهفام
اتاق فرار شیفت شب
شیفت شب

وحشت, مهیج

اتاق فرار شیفت شب
اتاق فرار تنگه ابوقریب
تنگه ابوقریب

دلهره آور, اکشن, جنگی

اتاق فرار تنگه ابوقریب
اتاق فرار غسال
غسال

وحشت

اتاق فرار غسال
اتاق فرار قصبه
قصبه

وحشت, تاریخی, تئاتر تعاملی

اتاق فرار قصبه
اتاق فرار بی بازگشت
بی بازگشت

وحشت

اتاق فرار بی بازگشت
اتاق فرار خونه مومی
خونه مومی

وحشت, دلهره آور, تئاتر

اتاق فرار خونه مومی
اتاق فرار ابومّره
ابومّره

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ابومّره
اتاق فرار جفت
جفت

وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار جفت
اتاق فرار گورستان متروکه
گورستان متروکه

وحشت, دلهره آور, درام

اتاق فرار گورستان متروکه
اتاق فرار انتقام
انتقام

وحشت

اتاق فرار انتقام
اتاق فرار صلیب برعکس
صلیب برعکس

وحشت

اتاق فرار صلیب برعکس
اتاق فرار ابد و یک شب
ابد و یک شب

وحشت

اتاق فرار ابد و یک شب
اتاق فرار اختیار
اختیار

تخیلی, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار اختیار
اتاق فرار لعین
لعین

وحشت, وهم آلود, مهیج

اتاق فرار لعین
اتاق فرار خانه متروکه
خانه متروکه

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار خانه متروکه
اتاق فرار ناپدید شده
ناپدید شده

وحشت, مهیج, تئاتر

اتاق فرار ناپدید شده
اتاق فرار اسرار مومیایی (گنج مردگان)
اسرار مومیایی (گنج مردگان)

وحشت, ماجراجویی

اتاق فرار اسرار مومیایی (گنج مردگان)
اتاق فرار بدون بازگشت
بدون بازگشت

وحشت

اتاق فرار بدون بازگشت
اتاق فرار ساختمان 80
ساختمان 80

وحشت, معمایی, دلهره آور

اتاق فرار ساختمان 80
اتاق فرار ماوراءالطبیعه
ماوراءالطبیعه

وحشت

اتاق فرار ماوراءالطبیعه
اتاق فرار چرخش(بیخوابی۲)
چرخش(بیخوابی۲)

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار چرخش(بیخوابی۲)
اتاق فرار پارک مرگ
پارک مرگ

وحشت

اتاق فرار پارک مرگ
اتاق فرار Gate (گیت)
Gate (گیت)

وحشت, دلهره آور, وهم آلود

اتاق فرار Gate (گیت)
اتاق فرار نبش قبر
نبش قبر

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار نبش قبر
اتاق فرار خناس
خناس

وحشت, معمایی, مهیج

اتاق فرار خناس