فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار ورونیکا
ورونیکا

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ورونیکا
اتاق فرار لاهوت
لاهوت

وحشت

اتاق فرار لاهوت
اتاق فرار چشم اول
چشم اول

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار چشم اول
اتاق فرار بلوا
بلوا

وحشت, تئاتر, مهیج

اتاق فرار بلوا
اتاق فرار از زندان 1
از زندان 1

معمایی

اتاق فرار از زندان 1
اتاق فرار متل بوداپست(اتاق 313)
متل بوداپست(اتاق 313)

ماجراجویی, معمایی

اتاق فرار متل بوداپست(اتاق 313)
اتاق فرار جهش
جهش

وحشت, مهیج

اتاق فرار جهش
اتاق فرار فروشگاه نحس
فروشگاه نحس

وحشت

اتاق فرار فروشگاه نحس
اتاق فرار رهایی
رهایی

وحشت, وهم آلود

اتاق فرار رهایی
اتاق فرار ساحره
ساحره

وحشت

اتاق فرار ساحره
اتاق فرار واریانت
واریانت

دلهره آور, تئاتر تعاملی, رازآلود

اتاق فرار واریانت
اتاق فرار ساعت قرارداد
ساعت قرارداد

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ساعت قرارداد
اتاق فرار اعورا
اعورا

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار اعورا
اتاق فرار سارنه
سارنه

تئاتر, دلهره آور, اکشن

اتاق فرار سارنه
اتاق فرار نامیرا
نامیرا

تئاتر تعاملی, ماجراجویی, وحشت

اتاق فرار نامیرا
اتاق فرار جنگل عزازیل
جنگل عزازیل

وهم آلود, درام, تئاتر تعاملی

اتاق فرار جنگل عزازیل
اتاق فرار چانچال
چانچال

وحشت, تخیلی, تئاتر تعاملی

اتاق فرار چانچال
اتاق فرار کالیو
کالیو

وحشت, رازآلود

اتاق فرار کالیو
اتاق فرار سزاوار
سزاوار

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار سزاوار
اتاق فرار صاحب
صاحب

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار صاحب
اتاق فرار زال
زال

وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار زال
اتاق فرار گاد گیم (GOD GAME)
گاد گیم (GOD GAME)

مهیج, وحشت, کمدی

اتاق فرار گاد گیم (GOD GAME)
اتاق فرار مرگ بی پایان
مرگ بی پایان

وحشت, تئاتر تعاملی, معمایی

اتاق فرار مرگ بی پایان
اتاق فرار سجین (کرج)
سجین (کرج)

وحشت

اتاق فرار سجین (کرج)
اتاق فرار Ocean’s Six
Ocean’s Six

ماجراجویی, مهیج

اتاق فرار Ocean’s Six
اتاق فرار Game Of Thrones
Game Of Thrones

معمایی, مهیج

اتاق فرار Game Of Thrones
اتاق فرار از زندان 1
از زندان 1

معمایی

اتاق فرار از زندان 1
اتاق فرار کیمیاگری
کیمیاگری

معمایی, تاریخی

اتاق فرار کیمیاگری
اتاق فرار پاپوش
پاپوش

معمایی, مهیج

اتاق فرار پاپوش
اتاق فرار قرارگاه نظامی
قرارگاه نظامی

معمایی

اتاق فرار قرارگاه نظامی
اتاق فرار خط مرگ
خط مرگ

وحشت

اتاق فرار خط مرگ
اتاق فرار دنیای خاک شده
دنیای خاک شده

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار دنیای خاک شده
اتاق فرار یتیم خانه آناستازیا
یتیم خانه آناستازیا

وحشت

اتاق فرار یتیم خانه آناستازیا
اتاق فرار روح املیا
روح املیا

وحشت

اتاق فرار روح املیا
اتاق فرار مومیایی
مومیایی

وحشت

اتاق فرار مومیایی
اتاق فرار جعبه
جعبه

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار جعبه
اتاق فرار سامارا
سامارا

وحشت

اتاق فرار سامارا
اتاق فرار تونل
تونل

وحشت, مهیج

اتاق فرار تونل
اتاق فرار فال نحس
فال نحس

وحشت, درام

اتاق فرار فال نحس
اتاق فرار فوبیا
فوبیا

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار فوبیا
اتاق فرار منطقه مردگان
منطقه مردگان

اکشن, تخیلی, وحشت

اتاق فرار منطقه مردگان
اتاق فرار فرار از آلکاتراز (اهواز)
فرار از آلکاتراز (اهواز)

اکشن, وحشت, مهیج

اتاق فرار فرار از آلکاتراز (اهواز)
اتاق فرار راز 1920
راز 1920

اکشن, جنایی, دلهره آور

اتاق فرار راز 1920
اتاق فرار ساواک
ساواک

اکشن

اتاق فرار ساواک
اتاق فرار سادیسم
سادیسم

وحشت

اتاق فرار سادیسم
اتاق فرار باتلاق
باتلاق

وحشت, مهیج

اتاق فرار باتلاق
اتاق فرار جرات یا حقیقت
جرات یا حقیقت

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار جرات یا حقیقت
اتاق فرار دراکولا
دراکولا

دلهره آور, ماجراجویی, تاریخی

اتاق فرار دراکولا