فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار آزمایش هانس
آزمایش هانس

وحشت, مهیج

اتاق فرار آزمایش هانس
اتاق فرار آخرین دعوت
آخرین دعوت

وحشت

اتاق فرار آخرین دعوت
اتاق فرار مالک جهنمی
مالک جهنمی

وحشت

اتاق فرار مالک جهنمی
اتاق فرار امین آباد
امین آباد

تئاتر تعاملی, درام

اتاق فرار امین آباد
اتاق فرار آزمون (EXAM)
آزمون (EXAM)

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار آزمون (EXAM)
اتاق فرار نابخشوده
نابخشوده

وحشت

اتاق فرار نابخشوده
اتاق فرار حصار
حصار

وحشت

اتاق فرار حصار
اتاق فرار کالابوس
کالابوس

وحشت, ماجراجویی, مهیج

اتاق فرار کالابوس
اتاق فرار راز پنهان
راز پنهان

وحشت

اتاق فرار راز پنهان
اتاق فرار هتل جهنمی
هتل جهنمی

وحشت

اتاق فرار هتل جهنمی
اتاق فرار کارخانه متروکه
کارخانه متروکه

وحشت

اتاق فرار کارخانه متروکه
اتاق فرار مکموم (پیرو)
مکموم (پیرو)

وحشت

اتاق فرار مکموم (پیرو)
اتاق فرار کلیسا
کلیسا

اکشن, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار کلیسا
اتاق فرار گلخانه
گلخانه

وحشت

اتاق فرار گلخانه
اتاق فرار نجات (آزمایش 2)
نجات (آزمایش 2)

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار نجات (آزمایش 2)
اتاق فرار لاقیس
لاقیس

وحشت, تئاتر

اتاق فرار لاقیس
اتاق فرار غروب
غروب

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار غروب
اتاق فرار چهره اشباح
چهره اشباح

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار چهره اشباح
اتاق فرار مردگان متحرک
مردگان متحرک

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار مردگان متحرک
اتاق فرار کارناوال هپی
کارناوال هپی

وحشت, فانتزی, تئاتر تعاملی

اتاق فرار کارناوال هپی
اتاق فرار مشاوره مرگ
مشاوره مرگ

وحشت

اتاق فرار مشاوره مرگ
اتاق فرار گناه کبیره
گناه کبیره

وحشت

اتاق فرار گناه کبیره
اتاق فرار دربار
دربار

تئاتر تعاملی, ماجراجویی, کمدی

اتاق فرار دربار
اتاق فرار ایستگاه شهر یخ
ایستگاه شهر یخ

تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار ایستگاه شهر یخ
اتاق فرار تیمارستان چهرازی(دارالمجانین)
تیمارستان چهرازی(دارالمجانین)

مهیج, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار تیمارستان چهرازی(دارالمجانین)
اتاق فرار طلوع سرخ
طلوع سرخ

وحشت

اتاق فرار طلوع سرخ
اتاق فرار آزمایش اشتباه
آزمایش اشتباه

وحشت

اتاق فرار آزمایش اشتباه
اتاق فرار مردگان
مردگان

وحشت

اتاق فرار مردگان
اتاق فرار جنگل مردگان
جنگل مردگان

وحشت

اتاق فرار جنگل مردگان
اتاق فرار جیگساو
جیگساو

وحشت, مهیج

اتاق فرار جیگساو
اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی
رستگاری بیولوژیکی

وحشت

اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی
اتاق فرار قضاوت
قضاوت

وحشت, درام

اتاق فرار قضاوت
اتاق فرار ماجان
ماجان

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ماجان
اتاق فرار کف بین
کف بین

تئاتر تعاملی, دلهره آور, رازآلود

اتاق فرار کف بین
اتاق فرار جن و آل
جن و آل

وحشت, دلهره آور, تئاتر

اتاق فرار جن و آل
اتاق فرار بیمارستان زامبی ۲(وضعیت قرمز)
بیمارستان زامبی ۲(وضعیت قرمز)

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار بیمارستان زامبی ۲(وضعیت قرمز)
اتاق فرار کدخدا
کدخدا

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار کدخدا
اتاق فرار شینیگامی
شینیگامی

دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار شینیگامی
اتاق فرار معبد سامو
معبد سامو

تاریخی, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار معبد سامو
اتاق فرار توطئه تاریک
توطئه تاریک

وحشت

اتاق فرار توطئه تاریک
اتاق فرار IT (ایت)
IT (ایت)

وحشت

اتاق فرار IT (ایت)
اتاق فرار نویسنده دیوانه
نویسنده دیوانه

جنایی, معمایی, دلهره آور

اتاق فرار نویسنده دیوانه
اتاق فرار سوئینی تاد
سوئینی تاد

وحشت

اتاق فرار سوئینی تاد
اتاق فرار شیطان پرست
شیطان پرست

دلهره آور, وهم آلود, وحشت

اتاق فرار شیطان پرست
اتاق فرار نجات از تاسیسات
نجات از تاسیسات

معمایی

اتاق فرار نجات از تاسیسات
اتاق فرار ضد
ضد

وحشت, درام

اتاق فرار ضد
اتاق فرار آنها
آنها

وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار آنها
اتاق فرار بیمارستان زامبی
بیمارستان زامبی

وحشت

اتاق فرار بیمارستان زامبی