فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار هواپیما ربایی
هواپیما ربایی

کارآگاهی, معمایی, ماجراجویی

اتاق فرار هواپیما ربایی
اتاق فرار شعبده باز
شعبده باز

وحشت

اتاق فرار شعبده باز
اتاق فرار مهره سرخ
مهره سرخ

جنایی, کارآگاهی

اتاق فرار مهره سرخ
اتاق فرار وهم
وهم

وحشت, وهم آلود, معمایی

اتاق فرار وهم
اتاق فرار برج مراقبت
برج مراقبت

وحشت

اتاق فرار برج مراقبت
اتاق فرار راز رازقی
راز رازقی

مهیج, دلهره آور

اتاق فرار راز رازقی
اتاق فرار دنبالم بیا
دنبالم بیا

وحشت

اتاق فرار دنبالم بیا
اتاق فرار کافه کازبا
کافه کازبا

معمایی

اتاق فرار کافه کازبا
اتاق فرار تنها در فضا
تنها در فضا

وحشت

اتاق فرار تنها در فضا
اتاق فرار بیراهه
بیراهه

معمایی

اتاق فرار بیراهه
اتاق فرار جنگل خاموش
جنگل خاموش

وحشت

اتاق فرار جنگل خاموش
اتاق فرار ارثیه شوم
ارثیه شوم

وحشت

اتاق فرار ارثیه شوم
اتاق فرار سنگسار
سنگسار

تئاتر تعاملی, درام, وحشت

اتاق فرار سنگسار
اتاق فرار نبرد نرماندی
نبرد نرماندی

مهیج, معمایی

اتاق فرار نبرد نرماندی
اتاق فرار احضار
احضار

وحشت

اتاق فرار احضار
اتاق فرار (کرامنشاه)سیاه بخت
(کرامنشاه)سیاه بخت

وحشت

اتاق فرار (کرامنشاه)سیاه بخت
اتاق فرار آلزایمر
آلزایمر

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار آلزایمر
اتاق فرار دخمه
دخمه

وحشت

اتاق فرار دخمه
اتاق فرار متل ایکس
متل ایکس

معمایی

اتاق فرار متل ایکس
اتاق فرار رد پا
رد پا

مهیج

اتاق فرار رد پا
اتاق فرار اشک
اشک

وحشت

اتاق فرار اشک
اتاق فرار سرزمین زامبی
سرزمین زامبی

فانتزی, مهیج

اتاق فرار سرزمین زامبی
اتاق فرار معبد فرعون
معبد فرعون

ماجراجویی

اتاق فرار معبد فرعون
اتاق فرار مثبت کاذب
مثبت کاذب

وحشت

اتاق فرار مثبت کاذب
اتاق فرار کشتار
کشتار

تئاتر تعاملی, دلهره آور, وحشت

اتاق فرار کشتار
اتاق فرار نفرین فرعون
نفرین فرعون

تخیلی, ماجراجویی, تاریخی

اتاق فرار نفرین فرعون
اتاق فرار طلوع مرگ
طلوع مرگ

وحشت

اتاق فرار طلوع مرگ
اتاق فرار عکاسخانه
عکاسخانه

مهیج

اتاق فرار عکاسخانه
اتاق فرار سکوت سیاه
سکوت سیاه

مهیج, وحشت

اتاق فرار سکوت سیاه
اتاق فرار شاینینگ
شاینینگ

وحشت, مهیج

اتاق فرار شاینینگ
اتاق فرار دفینه
دفینه

وحشت, تئاتر تعاملی, معمایی

اتاق فرار دفینه
اتاق فرار تسخیر
تسخیر

وحشت

اتاق فرار تسخیر
اتاق فرار سامارا
سامارا

وحشت

اتاق فرار سامارا
اتاق فرار نفرین
نفرین

وحشت

اتاق فرار نفرین
اتاق فرار سایلنت
سایلنت

وحشت

اتاق فرار سایلنت
اتاق فرار گذر حاج زینل
گذر حاج زینل

معمایی, اکشن

اتاق فرار گذر حاج زینل
اتاق فرار کیش و مات
کیش و مات

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار کیش و مات
اتاق فرار پدر خوانده
پدر خوانده

اکشن, جنایی

اتاق فرار پدر خوانده
اتاق فرار اپیدمی
اپیدمی

وحشت

اتاق فرار اپیدمی
اتاق فرار متل بوداپست
متل بوداپست

فانتزی, معمایی

اتاق فرار متل بوداپست
اتاق فرار سرقت از بانک ۱
سرقت از بانک ۱

دلهره آور, معمایی

اتاق فرار سرقت از بانک ۱
اتاق فرار فراراز مدرسه
فراراز مدرسه

معمایی

اتاق فرار فراراز مدرسه
اتاق فرار دخمه شوم
دخمه شوم

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار دخمه شوم
اتاق فرار فرار از زندان
فرار از زندان

ماجراجویی, مهیج

اتاق فرار فرار از زندان