فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار ناخواسته
ناخواسته

وحشت, دلهره آور, رازآلود

اتاق فرار ناخواسته
اتاق فرار فرار از تیمارستان
فرار از تیمارستان

وحشت, معمایی

اتاق فرار فرار از تیمارستان
اتاق فرار زیر زمین
زیر زمین

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار زیر زمین
اتاق فرار ملکه خون
ملکه خون

درام, تاریخی, دلهره آور

اتاق فرار ملکه خون
اتاق فرار نقشه فرار
نقشه فرار

معمایی, وهم آلود, وحشت

اتاق فرار نقشه فرار
اتاق فرار شبیخون
شبیخون

تئاتر تعاملی, نقش آفرینی, وحشت

اتاق فرار شبیخون
اتاق فرار جنگل آدم خوارها
جنگل آدم خوارها

وحشت

اتاق فرار جنگل آدم خوارها
اتاق فرار کافه متروکه 2
کافه متروکه 2

وحشت

اتاق فرار کافه متروکه 2
اتاق فرار مهمانسرا
مهمانسرا

وحشت

اتاق فرار مهمانسرا
اتاق فرار داس مرگ
داس مرگ

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار داس مرگ
اتاق فرار الموت
الموت

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار الموت
اتاق فرار مادر
مادر

وحشت

اتاق فرار مادر
اتاق فرار جن گیر (کرج)
جن گیر (کرج)

وحشت

اتاق فرار جن گیر (کرج)
اتاق فرار دلقک
دلقک

وحشت

اتاق فرار دلقک
اتاق فرار فریتزهابر
فریتزهابر

جنگی, معمایی

اتاق فرار فریتزهابر
اتاق فرار مریم خونین
مریم خونین

وحشت

اتاق فرار مریم خونین
اتاق فرار شکاف
شکاف

تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج

اتاق فرار شکاف
اتاق فرار واحه
واحه

وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار واحه
اتاق فرار مورف
مورف

دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار مورف
اتاق فرار دی ان ای ۲
دی ان ای ۲

تئاتر, وحشت, مهیج

اتاق فرار دی ان ای ۲
اتاق فرار لبخند
لبخند

مهیج, وحشت, معمایی

اتاق فرار لبخند
اتاق فرار چوخا
چوخا

دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار چوخا
اتاق فرار مردگان متحرک
مردگان متحرک

وحشت

اتاق فرار مردگان متحرک
اتاق فرار تونل
تونل

اکشن, تئاتر تعاملی

اتاق فرار تونل
اتاق فرار نفرین ابدی
نفرین ابدی

تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج

اتاق فرار نفرین ابدی
اتاق فرار بتشیبا
بتشیبا

وحشت

اتاق فرار بتشیبا
اتاق فرار دفن
دفن

وحشت, مهیج

اتاق فرار دفن
اتاق فرار چهره
چهره

وحشت

اتاق فرار چهره
اتاق فرار چشم ها
چشم ها

وحشت

اتاق فرار چشم ها
اتاق فرار منسون
منسون

وحشت, معمایی

اتاق فرار منسون
اتاق فرار مترو 20:40
مترو 20:40

وحشت, مهیج

اتاق فرار مترو 20:40
اتاق فرار صحنه جرم
صحنه جرم

تئاتر تعاملی, وحشت, رازآلود

اتاق فرار صحنه جرم
اتاق فرار سان فرانسیسکو (San Francisco)
سان فرانسیسکو (San Francisco)

تئاتر تعاملی, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار سان فرانسیسکو (San Francisco)
اتاق فرار اوردوز (زنده بمان)
اوردوز (زنده بمان)

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار اوردوز (زنده بمان)
اتاق فرار نیمه شب
نیمه شب

وحشت, رازآلود, دلهره آور

اتاق فرار نیمه شب
اتاق فرار ارواح چایخانه
ارواح چایخانه

وحشت, دلهره آور, وهم آلود

اتاق فرار ارواح چایخانه
اتاق فرار جیغ
جیغ

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار جیغ
اتاق فرار زاده ی چرنوبیل
زاده ی چرنوبیل

وحشت

اتاق فرار زاده ی چرنوبیل
اتاق فرار نفرین خانوادگی
نفرین خانوادگی

وحشت

اتاق فرار نفرین خانوادگی
اتاق فرار هانیبال
هانیبال

وحشت

اتاق فرار هانیبال
اتاق فرار از اره
از اره

وحشت

اتاق فرار از اره
اتاق فرار خانه اشباح
خانه اشباح

وحشت, وهم آلود, معمایی

اتاق فرار خانه اشباح
اتاق فرار سرقت از بانک
سرقت از بانک

معمایی

اتاق فرار سرقت از بانک
اتاق فرار عملیات غیرممکن
عملیات غیرممکن

مهیج, معمایی

اتاق فرار عملیات غیرممکن
اتاق فرار جنون
جنون

وحشت

اتاق فرار جنون
اتاق فرار تامارا
تامارا

وحشت

اتاق فرار تامارا
اتاق فرار دعا نویس
دعا نویس

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار دعا نویس
اتاق فرار قتلگاه داس
قتلگاه داس

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار قتلگاه داس