فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار سرایت
سرایت

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار سرایت
اتاق فرار اورلاو (طلسم اجنه)
اورلاو (طلسم اجنه)

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار اورلاو (طلسم اجنه)
اتاق فرار زندان زامبی
زندان زامبی

وحشت

اتاق فرار زندان زامبی
اتاق فرار عفریته
عفریته

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار عفریته
اتاق فرار بیداری
بیداری

وحشت, وهم آلود

اتاق فرار بیداری
اتاق فرار رد خون
رد خون

وحشت, مهیج

اتاق فرار رد خون
اتاق فرار روز هفتم
روز هفتم

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار روز هفتم
اتاق فرار شبی که صبح نشد
شبی که صبح نشد

وحشت, مهیج

اتاق فرار شبی که صبح نشد
اتاق فرار روستای اشوب
روستای اشوب

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار روستای اشوب
اتاق فرار اغراض
اغراض

وحشت, معمایی, تئاتر

اتاق فرار اغراض
اتاق فرار طلسم شوم
طلسم شوم

وحشت, مهیج, تئاتر

اتاق فرار طلسم شوم
اتاق فرار هویت
هویت

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار هویت
اتاق فرار قوام الملک
قوام الملک

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار قوام الملک
اتاق فرار عقده (غفلت)
عقده (غفلت)

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار عقده (غفلت)
اتاق فرار نارکو (مزون 2)
نارکو (مزون 2)

وحشت, مهیج, تئاتر

اتاق فرار نارکو (مزون 2)
اتاق فرار مزون
مزون

وحشت, مهیج

اتاق فرار مزون
اتاق فرار شوم
شوم

تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار شوم
اتاق فرار سم (سُم) (som)
سم (سُم) (som)

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار سم (سُم) (som)
اتاق فرار خانه شیطان
خانه شیطان

دلهره آور, وحشت

اتاق فرار خانه شیطان
اتاق فرار تاوان
تاوان

وحشت

اتاق فرار تاوان
اتاق فرار آتش زاد
آتش زاد

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار آتش زاد
اتاق فرار زار
زار

وحشت

اتاق فرار زار
اتاق فرار همزاد
همزاد

وحشت

اتاق فرار همزاد
اتاق فرار منتالیست
منتالیست

وحشت, دلهره آور, ماجراجویی

اتاق فرار منتالیست
اتاق فرار ماریان
ماریان

تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار ماریان
اتاق فرار هیس
هیس

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار هیس
اتاق فرار مه
مه

وحشت

اتاق فرار مه
اتاق فرار ملاقات
ملاقات

وحشت, جنایی

اتاق فرار ملاقات
اتاق فرار آلاء
آلاء

وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار آلاء
اتاق فرار وینچستر
وینچستر

تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج

اتاق فرار وینچستر
اتاق فرار پریزاد
پریزاد

وحشت, تئاتر, کمدی

اتاق فرار پریزاد
اتاق فرار انگل
انگل

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار انگل
اتاق فرار پلاک اشتباه
پلاک اشتباه

وحشت

اتاق فرار پلاک اشتباه
اتاق فرار کینه
کینه

وحشت, مهیج

اتاق فرار کینه
اتاق فرار وادی السلام
وادی السلام

وحشت, وهم آلود, تئاتر

اتاق فرار وادی السلام
اتاق فرار بیگناه
بیگناه

وحشت

اتاق فرار بیگناه
اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان
فلاروس - معبد مردگان

وحشت, معمایی, تئاتر تعاملی

اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان
اتاق فرار دارک لرد
دارک لرد

وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار دارک لرد
اتاق فرار فانوس
فانوس

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار فانوس
اتاق فرار تیمارستان گونجیام
تیمارستان گونجیام

وحشت

اتاق فرار تیمارستان گونجیام
اتاق فرار سرنوشت
سرنوشت

وحشت

اتاق فرار سرنوشت
اتاق فرار بازماندگان
بازماندگان

دلهره آور, مهیج

اتاق فرار بازماندگان
اتاق فرار بی خوابی
بی خوابی

وحشت

اتاق فرار بی خوابی
اتاق فرار پنهان شده در سایه
پنهان شده در سایه

وحشت

اتاق فرار پنهان شده در سایه
اتاق فرار شکنجه گاه زامبی
شکنجه گاه زامبی

اکشن, وحشت, مهیج

اتاق فرار شکنجه گاه زامبی
اتاق فرار مزرعه وحشت
مزرعه وحشت

وحشت

اتاق فرار مزرعه وحشت
اتاق فرار ماژور
ماژور

وحشت

اتاق فرار ماژور
اتاق فرار خوابگر
خوابگر

وحشت, مهیج, تئاتر

اتاق فرار خوابگر