فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار قرارداد
قرارداد

وحشت

اتاق فرار قرارداد
اتاق فرار مادیان (ساواش )
مادیان (ساواش )

دلهره آور, مهیج, وحشت

اتاق فرار مادیان (ساواش )
اتاق فرار حلقه ارواح
حلقه ارواح

وحشت, دلهره آور, معمایی

اتاق فرار حلقه ارواح
اتاق فرار لاعلاج
لاعلاج

وحشت, وهم آلود, تئاتر

اتاق فرار لاعلاج
اتاق فرار جنگل بالی بولی
جنگل بالی بولی

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار جنگل بالی بولی
اتاق فرار جنگل نفرین شده
جنگل نفرین شده

ماجراجویی, وحشت, مهیج

اتاق فرار جنگل نفرین شده
اتاق فرار روستای چهل دخترون
روستای چهل دخترون

وحشت, معمایی, دلهره آور

اتاق فرار روستای چهل دخترون
اتاق فرار قمار
قمار

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار قمار
اتاق فرار تیمارستان آرکام
تیمارستان آرکام

مهیج, معمایی

اتاق فرار تیمارستان آرکام
اتاق فرار تلقین
تلقین

تئاتر, وحشت, رازآلود

اتاق فرار تلقین
اتاق فرار حس
حس

وحشت, درام

اتاق فرار حس
اتاق فرار در اعماق تاریکی
در اعماق تاریکی

وحشت, مهیج

اتاق فرار در اعماق تاریکی
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
Money heist (سرقت پول)

مهیج, جنایی, اکشن

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
اتاق فرار پادزهر سمی
پادزهر سمی

وحشت

اتاق فرار پادزهر سمی
اتاق فرار حوض خونی
حوض خونی

وحشت, تاریخی, دلهره آور

اتاق فرار حوض خونی
اتاق فرار تناسخ
تناسخ

وحشت

اتاق فرار تناسخ
اتاق فرار ورود ممنوع
ورود ممنوع

وحشت, مهیج

اتاق فرار ورود ممنوع
اتاق فرار عذاب (Doom)
عذاب (Doom)

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار عذاب (Doom)
اتاق فرار معامله مرگ
معامله مرگ

تئاتر تعاملی, دلهره آور, وحشت

اتاق فرار معامله مرگ
اتاق فرار دودل
دودل

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار دودل
اتاق فرار قسوره
قسوره

معمایی, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار قسوره
اتاق فرار تباهی
تباهی

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار تباهی
اتاق فرار دلیل قتل
دلیل قتل

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار دلیل قتل
اتاق فرار شیاطین تاریکی
شیاطین تاریکی

وحشت, اکشن, مهیج

اتاق فرار شیاطین تاریکی
اتاق فرار قحطی
قحطی

حماسی, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار قحطی
اتاق فرار شیطان صدا ندارد
شیطان صدا ندارد

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار شیطان صدا ندارد
اتاق فرار از ما بهترون
از ما بهترون

وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار از ما بهترون
اتاق فرار هیچهایک
هیچهایک

وحشت, ماجراجویی, دلهره آور

اتاق فرار هیچهایک
اتاق فرار بخش حوادث
بخش حوادث

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار بخش حوادث
اتاق فرار REM
REM

وحشت

اتاق فرار REM
اتاق فرار بنی عزرائیل
بنی عزرائیل

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار بنی عزرائیل
اتاق فرار تارتاروس
تارتاروس

رازآلود, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار تارتاروس
اتاق فرار ملودی مرگ
ملودی مرگ

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار ملودی مرگ
اتاق فرار نامقدس
نامقدس

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار نامقدس
اتاق فرار قصاب قاتل
قصاب قاتل

وحشت

اتاق فرار قصاب قاتل
اتاق فرار ارتکاب
ارتکاب

تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن

اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار بیت الشیطان
بیت الشیطان

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار بیت الشیطان
اتاق فرار پژواک
پژواک

وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود

اتاق فرار پژواک
اتاق فرار غار مخوف
غار مخوف

وحشت, مهیج

اتاق فرار غار مخوف
اتاق فرار اجنه
اجنه

وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار اجنه
اتاق فرار حریص
حریص

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار حریص
اتاق فرار هیپنوگرام
هیپنوگرام

وحشت

اتاق فرار هیپنوگرام
اتاق فرار معبد
معبد

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار معبد
اتاق فرار خونه جنی
خونه جنی

وحشت, معمایی

اتاق فرار خونه جنی
اتاق فرار ایستگاه
ایستگاه

وحشت, جنایی, دلهره آور

اتاق فرار ایستگاه
اتاق فرار Dead End
Dead End

وحشت

اتاق فرار Dead End
اتاق فرار خانه پدری
خانه پدری

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار خانه پدری
اتاق فرار مجازات
مجازات

وحشت

اتاق فرار مجازات