فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار مریض روانی
مریض روانی

معمایی, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار مریض روانی
اتاق فرار RedRoom
RedRoom

وحشت, مهیج

اتاق فرار RedRoom
اتاق فرار هیولا
هیولا

وحشت

اتاق فرار هیولا
اتاق فرار شوم
شوم

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار شوم
اتاق فرار خط خون
خط خون

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار خط خون
اتاق فرار زجر
زجر

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار زجر
اتاق فرار کشیش
کشیش

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار کشیش
اتاق فرار تسخیر روانشناس (The conquest of the psychologist)
تسخیر روانشناس (The conquest of the psychologist)

دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار تسخیر روانشناس (The conquest of the psychologist)
اتاق فرار پاکسازی
پاکسازی

مهیج, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار پاکسازی
اتاق فرار عملیات ویژه
عملیات ویژه

رازآلود, معمایی, دلهره آور

اتاق فرار عملیات ویژه
اتاق فرار گاهوک
گاهوک

وحشت

اتاق فرار گاهوک
اتاق فرار مهبان
مهبان

دلهره آور, معمایی, مهیج

اتاق فرار مهبان
اتاق فرار پوست شوم
پوست شوم

وحشت, وهم آلود, دلهره آور

اتاق فرار پوست شوم
اتاق فرار آدر
آدر

تاریخی, وحشت

اتاق فرار آدر
اتاق فرار لیزی
لیزی

وحشت

اتاق فرار لیزی
اتاق فرار کاروانسرای متروکه
کاروانسرای متروکه

وحشت

اتاق فرار کاروانسرای متروکه
اتاق فرار ارث ناخواسته
ارث ناخواسته

وحشت

اتاق فرار ارث ناخواسته
اتاق فرار قاتل سریالی
قاتل سریالی

وحشت

اتاق فرار قاتل سریالی
اتاق فرار مصر
مصر

ماجراجویی, تاریخی

اتاق فرار مصر
اتاق فرار گرگ و میش
گرگ و میش

جنایی, دلهره آور

اتاق فرار گرگ و میش
اتاق فرار سی سر
سی سر

وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار سی سر
اتاق فرار یوکای
یوکای

مهیج, وحشت

اتاق فرار یوکای
اتاق فرار هزارتو
هزارتو

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار هزارتو
اتاق فرار کژال
کژال

وحشت, تئاتر تعاملی, درام

اتاق فرار کژال
اتاق فرار نطفه
نطفه

وحشت, رازآلود

اتاق فرار نطفه
اتاق فرار اسکیپ روم
اسکیپ روم

وحشت

اتاق فرار اسکیپ روم
اتاق فرار مرد هلندی
مرد هلندی

جنایی, معمایی

اتاق فرار مرد هلندی
اتاق فرار تیمارستان
تیمارستان

وحشت

اتاق فرار تیمارستان
اتاق فرار My Name Is Sidney
My Name Is Sidney

وحشت

اتاق فرار My Name Is Sidney
اتاق فرار عروسک شکارچی
عروسک شکارچی

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار عروسک شکارچی
اتاق فرار قتل در هالووین
قتل در هالووین

وحشت

اتاق فرار قتل در هالووین
اتاق فرار عزرائیل
عزرائیل

وحشت

اتاق فرار عزرائیل
اتاق فرار فرشته مرگ
فرشته مرگ

مهیج, وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار فرشته مرگ
اتاق فرار رستاخیز مردگان
رستاخیز مردگان

وحشت

اتاق فرار رستاخیز مردگان
اتاق فرار گاراژ متروکه
گاراژ متروکه

معمایی, مهیج

اتاق فرار گاراژ متروکه
اتاق فرار انتقام دیویدوف(مافیا باز)
انتقام دیویدوف(مافیا باز)

وحشت, درام

اتاق فرار انتقام دیویدوف(مافیا باز)
اتاق فرار هانور
هانور

وحشت

اتاق فرار هانور
اتاق فرار رزیدنت اویل
رزیدنت اویل

وحشت

اتاق فرار رزیدنت اویل
اتاق فرار وضعیت قرمز
وضعیت قرمز

وحشت, مهیج

اتاق فرار وضعیت قرمز
اتاق فرار دخمه مردگان
دخمه مردگان

وحشت, مهیج

اتاق فرار دخمه مردگان
اتاق فرار هم خون
هم خون

تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار هم خون
اتاق فرار قلعه
قلعه

وحشت

اتاق فرار قلعه
اتاق فرار نفرت
نفرت

وحشت

اتاق فرار نفرت
اتاق فرار هزارتوی مرگ
هزارتوی مرگ

وحشت

اتاق فرار هزارتوی مرگ
اتاق فرار کما
کما

وحشت

اتاق فرار کما
اتاق فرار راز چیستا
راز چیستا

وحشت

اتاق فرار راز چیستا
اتاق فرار آگهی مرگ
آگهی مرگ

وحشت, معمایی

اتاق فرار آگهی مرگ
اتاق فرار هویت مخفی
هویت مخفی

کارآگاهی, جنایی

اتاق فرار هویت مخفی