فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار سیاه چال
سیاه چال

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار سیاه چال
اتاق فرار دابه
دابه

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار دابه
اتاق فرار طبقه سوم
طبقه سوم

تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار طبقه سوم
اتاق فرار منجی
منجی

تئاتر تعاملی, دلهره آور, وحشت

اتاق فرار منجی
اتاق فرار هتل اورلوک
هتل اورلوک

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار هتل اورلوک
اتاق فرار فوکوشیما
فوکوشیما

وحشت, مهیج

اتاق فرار فوکوشیما
اتاق فرار سقوط
سقوط

درام, وحشت

اتاق فرار سقوط
اتاق فرار وحشت Amitivile
وحشت Amitivile

وحشت

اتاق فرار وحشت Amitivile
اتاق فرار همسایه
همسایه

وحشت, درام

اتاق فرار همسایه
اتاق فرار جادوی جن
جادوی جن

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار جادوی جن
اتاق فرار دیگران
دیگران

وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار دیگران
اتاق فرار مانیا
مانیا

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار مانیا
اتاق فرار استخر مرگ
استخر مرگ

وحشت

اتاق فرار استخر مرگ
اتاق فرار عروس آتش
عروس آتش

وهم آلود, دلهره آور, وحشت

اتاق فرار عروس آتش
اتاق فرار طلسم شده
طلسم شده

وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود

اتاق فرار طلسم شده
اتاق فرار پرورشگاه
پرورشگاه

وحشت, وهم آلود, تئاتر

اتاق فرار پرورشگاه
اتاق فرار آزار
آزار

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار آزار
اتاق فرار آخرین امید (Last hope)
آخرین امید (Last hope)

وحشت, مهیج

اتاق فرار آخرین امید (Last hope)
اتاق فرار سرداب ۲
سرداب ۲

وحشت, تاریخی

اتاق فرار سرداب ۲
اتاق فرار ضربان مرگ
ضربان مرگ

وحشت, مهیج

اتاق فرار ضربان مرگ
اتاق فرار معمای تاریکی
معمای تاریکی

وحشت

اتاق فرار معمای تاریکی
اتاق فرار عتیقه
عتیقه

وحشت

اتاق فرار عتیقه
اتاق فرار سلاخی
سلاخی

وحشت

اتاق فرار سلاخی
اتاق فرار نفرین آمیتیست
نفرین آمیتیست

وحشت, معمایی

اتاق فرار نفرین آمیتیست
اتاق فرار هیپنوتیزم
هیپنوتیزم

فانتزی, تخیلی

اتاق فرار هیپنوتیزم
اتاق فرار معمای تسلا
معمای تسلا

معمایی, مهیج

اتاق فرار معمای تسلا
اتاق فرار وارث
وارث

وحشت, وهم آلود

اتاق فرار وارث
اتاق فرار ملاقات آخر
ملاقات آخر

وحشت, مهیج, وهم آلود

اتاق فرار ملاقات آخر
اتاق فرار تطهیر
تطهیر

مهیج, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار تطهیر
اتاق فرار سیزده
سیزده

دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار سیزده
اتاق فرار Los Santos
Los Santos

سیاسی, معمایی

اتاق فرار Los Santos
اتاق فرار جوکر
جوکر

مهیج, اکشن

اتاق فرار جوکر
اتاق فرار مهمان نامرئی (بازگشت سابق)
مهمان نامرئی (بازگشت سابق)

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار مهمان نامرئی (بازگشت سابق)
اتاق فرار امید
امید

مهیج, دلهره آور

اتاق فرار امید
اتاق فرار آمرزش
آمرزش

وحشت, تئاتر, مهیج

اتاق فرار آمرزش
اتاق فرار فرصت
فرصت

وحشت

اتاق فرار فرصت
اتاق فرار ترسال
ترسال

وحشت

اتاق فرار ترسال
اتاق فرار رانده شده
رانده شده

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار رانده شده
اتاق فرار آرتوش
آرتوش

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار آرتوش
اتاق فرار خاک و خون
خاک و خون

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار خاک و خون
اتاق فرار سرداب
سرداب

وحشت

اتاق فرار سرداب
اتاق فرار مقبره آمونز
مقبره آمونز

وهم آلود, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار مقبره آمونز
اتاق فرار ضحاک
ضحاک

وحشت

اتاق فرار ضحاک
اتاق فرار فتنه
فتنه

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار فتنه
اتاق فرار عکاس
عکاس

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار عکاس
اتاق فرار عبور
عبور

وحشت, تئاتر تعاملی, معمایی

اتاق فرار عبور
اتاق فرار اونتور
اونتور

وحشت, ماجراجویی, دلهره آور

اتاق فرار اونتور
اتاق فرار Movie Night
Movie Night

جنایی

اتاق فرار Movie Night