فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار چله
چله

وحشت, دلهره آور, وهم آلود

اتاق فرار چله
اتاق فرار ساری گلین
ساری گلین

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ساری گلین
اتاق فرار حمام شوم
حمام شوم

ماجراجویی, وحشت, وهم آلود

اتاق فرار حمام شوم
اتاق فرار گورکن
گورکن

معمایی, وحشت, رازآلود

اتاق فرار گورکن
اتاق فرار زندان گور
زندان گور

وحشت, معمایی, دلهره آور

اتاق فرار زندان گور
اتاق فرار روستای تسخیر شده
روستای تسخیر شده

وحشت, دلهره آور, تئاتر

اتاق فرار روستای تسخیر شده
اتاق فرار تقاضا
تقاضا

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار تقاضا
اتاق فرار سجین
سجین

ماجراجویی, وحشت

اتاق فرار سجین
اتاق فرار فاسقین
فاسقین

تئاتر تعاملی, وحشت, معمایی

اتاق فرار فاسقین
اتاق فرار کروکدیل
کروکدیل

دلهره آور, وحشت, معمایی

اتاق فرار کروکدیل
اتاق فرار نجات فرمانده
نجات فرمانده

مهیج, معمایی, کارآگاهی

اتاق فرار نجات فرمانده
اتاق فرار نگهبان مرگ
نگهبان مرگ

تئاتر تعاملی, وحشت, رازآلود

اتاق فرار نگهبان مرگ
اتاق فرار بردگیم پارتی کاپ (party cup)
بردگیم پارتی کاپ (party cup)

اتاق فرار بردگیم پارتی کاپ (party cup)
اتاق فرار اکتور
اکتور

وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار اکتور
اتاق فرار رهایم کن
رهایم کن

اکشن, تئاتر, جنایی

اتاق فرار رهایم کن
اتاق فرار صفحه آخر
صفحه آخر

وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار صفحه آخر
اتاق فرار امانتدار شیطان
امانتدار شیطان

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار امانتدار شیطان
اتاق فرار عجين
عجين

وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود

اتاق فرار عجين
اتاق فرار مارینا
مارینا

وحشت, جنایی, تئاتر تعاملی

اتاق فرار مارینا
اتاق فرار کلبه جنگلی
کلبه جنگلی

وحشت, معمایی, تئاتر تعاملی

اتاق فرار کلبه جنگلی
اتاق فرار آسایشگاه
آسایشگاه

وحشت, دلهره آور, کارآگاهی

اتاق فرار آسایشگاه
اتاق فرار راز سکوت
راز سکوت

معمایی, اکشن, تاریخی

اتاق فرار راز سکوت
اتاق فرار منحوس (sinister)
منحوس (sinister)

وحشت, وهم آلود, دلهره آور

اتاق فرار منحوس (sinister)
اتاق فرار میراژ
میراژ

دلهره آور, وحشت, مهیج

اتاق فرار میراژ
اتاق فرار ملپومن
ملپومن

دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار ملپومن
اتاق فرار مرگ الیزا
مرگ الیزا

جنایی, دلهره آور, وحشت

اتاق فرار مرگ الیزا
اتاق فرار نفرین کوچه لاله
نفرین کوچه لاله

وحشت, ماجراجویی, دلهره آور

اتاق فرار نفرین کوچه لاله
اتاق فرار راز جنگل
راز جنگل

ماجراجویی, معمایی, مهیج

اتاق فرار راز جنگل
اتاق فرار شیزوفرنی
شیزوفرنی

وحشت, دلهره آور, رازآلود

اتاق فرار شیزوفرنی
اتاق فرار ردپا
ردپا

اکشن, دلهره آور

اتاق فرار ردپا
اتاق فرار اشک
اشک

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار اشک
اتاق فرار دخمه
دخمه

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار دخمه
اتاق فرار متل ایکس
متل ایکس

اکشن

اتاق فرار متل ایکس
اتاق فرار سرنخ
سرنخ

مهیج

اتاق فرار سرنخ
اتاق فرار جیغ
جیغ

وحشت, مهیج

اتاق فرار جیغ
اتاق فرار لالایی شیطان
لالایی شیطان

وحشت

اتاق فرار لالایی شیطان
اتاق فرار گنج فرعون
گنج فرعون

معمایی

اتاق فرار گنج فرعون
اتاق فرار توطئه
توطئه

وحشت, مهیج

اتاق فرار توطئه
اتاق فرار راز سنگ سیاه
راز سنگ سیاه

وحشت

اتاق فرار راز سنگ سیاه
اتاق فرار شب قمار
شب قمار

وحشت, مهیج

اتاق فرار شب قمار
اتاق فرار اویل
اویل

وحشت

اتاق فرار اویل
اتاق فرار فریک شو
فریک شو

وحشت

اتاق فرار فریک شو
اتاق فرار از آسانسور
از آسانسور

وحشت

اتاق فرار از آسانسور
اتاق فرار از زندان 1
از زندان 1

معمایی

اتاق فرار از زندان 1
اتاق فرار از زندان 2
از زندان 2

معمایی

اتاق فرار از زندان 2
اتاق فرار شب در موزه
شب در موزه

معمایی, مهیج

اتاق فرار شب در موزه
اتاق فرار کشتی دزدان دریایی
کشتی دزدان دریایی

معمایی, فانتزی

اتاق فرار کشتی دزدان دریایی
اتاق فرار کشتی SunSet
کشتی SunSet

فانتزی, معمایی

اتاق فرار کشتی SunSet