فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار مستاجر
مستاجر

وحشت

اتاق فرار مستاجر
اتاق فرار صومعه سرا
صومعه سرا

وحشت

اتاق فرار صومعه سرا
اتاق فرار خاتون
خاتون

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار خاتون
اتاق فرار وسوسه انگیز
وسوسه انگیز

وحشت

اتاق فرار وسوسه انگیز
اتاق فرار ندامتگاه متروکه
ندامتگاه متروکه

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار ندامتگاه متروکه
اتاق فرار دوگیان
دوگیان

وحشت, درام

اتاق فرار دوگیان
اتاق فرار هاری
هاری

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار هاری
اتاق فرار حریم شخصی
حریم شخصی

وحشت

اتاق فرار حریم شخصی
اتاق فرار خاموشی
خاموشی

وحشت, مهیج

اتاق فرار خاموشی
اتاق فرار روستای ناپاک
روستای ناپاک

وحشت

اتاق فرار روستای ناپاک
اتاق فرار سینما
سینما

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار سینما
اتاق فرار ماماچه
ماماچه

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ماماچه
اتاق فرار رمال
رمال

وحشت, تئاتر, مهیج

اتاق فرار رمال
اتاق فرار مک کامی
مک کامی

وحشت, وهم آلود, دلهره آور

اتاق فرار مک کامی
اتاق فرار متولد نشده
متولد نشده

وحشت

اتاق فرار متولد نشده
اتاق فرار ملک پدری
ملک پدری

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار ملک پدری
اتاق فرار شریک جرم
شریک جرم

وحشت, مهیج

اتاق فرار شریک جرم
اتاق فرار چشم سفید
چشم سفید

وحشت, تئاتر تعاملی, درام

اتاق فرار چشم سفید
اتاق فرار فراموشی
فراموشی

وحشت, جنایی, درام

اتاق فرار فراموشی
اتاق فرار LAB13
LAB13

معمایی, مهیج, وحشت

اتاق فرار LAB13
اتاق فرار هتل متروکه
هتل متروکه

وحشت

اتاق فرار هتل متروکه
اتاق فرار آتلیه
آتلیه

وحشت

اتاق فرار آتلیه
اتاق فرار از تاریکی نترس
از تاریکی نترس

وحشت

اتاق فرار از تاریکی نترس
اتاق فرار کارما
کارما

وحشت

اتاق فرار کارما
اتاق فرار جیانا(شمارش معکوس2)
جیانا(شمارش معکوس2)

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار جیانا(شمارش معکوس2)
اتاق فرار لال
لال

وحشت, مهیج

اتاق فرار لال
اتاق فرار پروژه ایکس: دروازه جهنم
پروژه ایکس: دروازه جهنم

وحشت, رازآلود, وهم آلود

اتاق فرار پروژه ایکس: دروازه جهنم
اتاق فرار شیطانی
شیطانی

وحشت, معمایی

اتاق فرار شیطانی
اتاق فرار فسخ
فسخ

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار فسخ
اتاق فرار عملیات CF (مجمع سایه)
عملیات CF (مجمع سایه)

مهیج, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار عملیات CF (مجمع سایه)
اتاق فرار داس خونی
داس خونی

وحشت

اتاق فرار داس خونی
اتاق فرار حسادت
حسادت

تئاتر, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار حسادت
اتاق فرار رسوخ
رسوخ

وحشت

اتاق فرار رسوخ
اتاق فرار موزه وارانسی
موزه وارانسی

وحشت, رازآلود

اتاق فرار موزه وارانسی
اتاق فرار جنگل الفین
جنگل الفین

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار جنگل الفین
اتاق فرار تناقض
تناقض

وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار تناقض
اتاق فرار جاسوس (spy)
جاسوس (spy)

تئاتر تعاملی, مهیج, معمایی

اتاق فرار جاسوس (spy)
اتاق فرار فرشته مرگ
فرشته مرگ

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار فرشته مرگ
اتاق فرار وصیت نامه
وصیت نامه

وحشت

اتاق فرار وصیت نامه
اتاق فرار جدایی
جدایی

دلهره آور, درام, تئاتر تعاملی

اتاق فرار جدایی
اتاق فرار دیدن
دیدن

وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود

اتاق فرار دیدن
اتاق فرار پارکینگ
پارکینگ

وحشت

اتاق فرار پارکینگ
اتاق فرار جاودانه
جاودانه

وحشت

اتاق فرار جاودانه
اتاق فرار اسارت
اسارت

وحشت

اتاق فرار اسارت
اتاق فرار آخرین نفر
آخرین نفر

وحشت

اتاق فرار آخرین نفر
اتاق فرار طالع نحس
طالع نحس

وحشت

اتاق فرار طالع نحس
اتاق فرار چشم سوم
چشم سوم

وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار چشم سوم
اتاق فرار اکتشاف
اکتشاف

تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار اکتشاف