اتاق فرار دفینه

اتاق فرار دفینه

آدرس: اصفهان اصفهان
تلفن 09123456789
درجه سختی7 از 10
مدت120 دقیقه
امتیاز .0
تعداد رأی 0
مبلغ100,000 تومان (هر نفر)
تعداد نفرات6 تا 8
نام مجموعه escapeCenter
تاریخ تأسیس 6/14/2021 12:00:00 AM
توضیحات:

تهمورس پادشاه ایران، گنجینه خودش رو از شر طوفان نزدیک زاینده رود اصفهان در جایی به اسم تپه اشرف دفن می کنه . پس از گذشت سالها گنجینه پیدا میشه و در جنگ به غارت میره! اما این کلماجرا نیست ! قسمتی از این گنج در جایی نزدیک به تپه اشرف مخفی شده و توسط اجنه محافظت میشه. شما یه لوکیشن به دست آوردید و برای بدست آوردن این گنجینه به اونجا میرید، اما ...


داستان:

تهمورس پادشاه ایران، گنجینه خودش رو از شر طوفان نزدیک زاینده رود اصفهان در جایی به اسم تپه اشرف دفن می کنه . پس از گذشت سالها گنجینه پیدا میشه و در جنگ به غارت میره! اما این کلماجرا نیست ! قسمتی از این گنج در جایی نزدیک به تپه اشرف مخفی شده و توسط اجنه محافظت میشه. شما یه لوکیشن به دست آوردید و برای بدست آوردن این گنجینه به اونجا میرید، اما ...

نظرات